přát si

désirer, souhaiter, (chtít) vouloir

Co si přejete?, Přejete si? (v obchodě ap.)
Vous désirez ?
vu deziʀe ?
Co si přejete k pití? (v restauraci)
Qu'est-ce que vous voulez comme boisson ?
kεs kə vu vule kɔm bwasɔ̃ ?
Přál bych si...
Je voudrais...
ʒə vudʀε
Jak si přejete.
À votre guise., Comme vous voulez.
a vɔtʀ gizˌ kɔm vu vule
Přeje si zůstat v anonymitě.
Il souhaite rester anonyme.
il swεt ʀεste anɔnim
Co víc si může člověk přát?
On n'a plus rien à désirer.
ɔ̃ na ply ʀjε̃na deziʀe
Přál bych si, abys tady byla.
Je souhaite que tu sois ici.
ʒə swεt kə ty swa isi
Přála si, aby odešel.
Elle souhaitait qu'il parte.
εl swεtε kil paʀt
Nepřej si mě, jestli...
Tu en auras si...
ty ɑ̃noʀa si