stejně

1(totožně) pareillement, de la même manière, également

Je stejně vysoká jako ty.
Elle est aussi grande que toi.
εl εtosi gʀɑ̃d kə twa
Jsou stejně staří.
Ils ont le même âge.
ilzɔ̃ lə mεm ɑʒ
Odešel stejně jako ostatní.
Il est parti comme les autres.
il ε paʀti kɔm lezotʀ
Je stejně chytrý jako kterýkoli...
Il a la même intelligence que n'importe quel...
il a la mεm ε̃teliʒɑ̃s kə nε̃pɔʀt kεl
Chovají se ke všem zákazníkům stejně.
Ils se conduisent de la même façon envers tous les clients.
il sə kɔ̃dɥiz də la mεm fasɔ̃ ɑ̃vεʀ tule klijɑ̃

2(tak či tak) malgré tout, quand même

Stejně to udělám!
Je le ferai malgré tout !
ʒə lə f(ə)ʀe malgʀe tu !
Stejně už to není žádné tajemství.
De toute façon, ce n'est plus un secret.
də tut fasɔ̃ˌ sə nε ply œ̃ səkʀε
Stejně (už) přijde pozdě.
Il sera en retard quand même.
il s(ə)ʀa ɑ̃ ʀ(ə)taʀ kɑ̃ mεm