běžný

cour|ant/-ante, fréqu|ent/-ente, comm|un/-une

Je to běžná věc.
C'est une chose courante.
setyn ʃoz kuʀɑ̃t
Toto je zcela běžná chyba.
C'est une faute très courante.
setyn fot tʀε kuʀɑ̃t
Nejběžnější příčina...
La cause la plus fréquente...
la koz la ply fʀekɑ̃t
Násilí je tam zcela běžnou věcí.
La violence est une chose assez fréquente là-bas.
la vjɔlɑ̃s εtyn ʃoz ase fʀekɑ̃t labɑ
(ekon.) běžný účet
compte courant
kɔ̃t kuʀɑ̃