řeč

parole f, (jazyk) langue f, langage m

To nestojí za řeč. (reakce na poděkování)
De rien., Il n'y a pas de quoi.
də ʀjε̃ˌ ilnja pɑ də kwa
To jsou jenom řeči. (plané)
Ce ne sont que des on-dit.
sə nə sɔ̃ kə de ɔ̃di
To jsou jenom řeči. (jen fámy)
Ce n'est qu'une rumeur.
sə nε kyn ʀymœʀ
vadu řeči.
Il a un défaut de langage.
il a œ̃ defo də lɑ̃gaʒ
Mojí mateřskou řečí je...
Ma langue maternelle, c'est...
ma lɑ̃g matεʀnεlˌ se
Není mi zrovna do řeči.
Je n'ai pas envie de parler maintenant.
ʒə ne pɑ ɑ̃vi də paʀle mε̃t(ə)nɑ̃
Ztratils řeč?
Tu as perdu la parole ?
ty ɑ pεʀdy la paʀɔl ?
Udělal to bez řečí.
Il l'a fait sans protester.
il la fε sɑ̃ pʀɔtεste
skočit komu do řeči
couper la parole à qqn
kupe la paʀɔl