hodina

heure f, (vyučovací) classe f, cours m, (lekce) leçon f

Kolik je hodin?
Quelle heure est-il ?, Tu as l'heure ?
kεl œʀ εtil ?ˌ ty ɑ lœʀ ?
Nevíš, kolik je hodin?
Tu as l'heure ?
ty ɑ lœʀ ?
Je deset hodin dopoledne/večer.
Il est dix heures du matin/soir.
il ε dizœʀ dy matε̃/swaʀ
V kolik hodin přijde?
Il arrive à quelle heure ?
il aʀiv a kεl œʀ ?
Kolik to stojí na hodinu?
Combien ça coûte à l'heure ?
kɔ̃bjε̃ sa kut a lœʀ ?
Jsem placený od hodiny.
Je suis payé à l'heure.
ʒə sɥi peje a lœʀ
Jeli jsme rychlostí 80 km za hodinu.
Nous avons fait du quatre-vingts à l'heure.
nuzavɔ̃ fε dy katʀvε̃ a lœʀ
Četl jsem (si) to v hodině. (při vyučování)
Je le lisais pendant le cours.
ʒə lə lizε pɑ̃dɑ̃ lə kuʀ
Máme teď hodinu dějepisu.
Nous avons un cours d'histoire en ce moment.
nuzavɔ̃ œ̃ kuʀ distwaʀ ɑ̃ sə mɔmɑ̃
Dává/Chodí na hodiny angličtiny.
Elle donne/prend des leçons d'anglais.
εl dɔn/pʀɑ̃ de l(ə)sɔ̃ dɑ̃glε
Mají otevřeno 24 hodin denně.
C'est ouvert 24 heures sur 24.
setuvεʀ vε̃tkatʀ œʀ syʀ vε̃tkatʀ
za půl/čtvrt hodiny
dans une demi-heure/dans un quart d'heure
dɑ̃zyn d(ə)miœʀ/dɑ̃zœ̃ kaʀ dœʀ
hodina a půl
une heure et demie
yn œʀ e dəmi
tři čtvrtě hodiny
trois quarts d'heure
tʀwɑ kaʀ dœʀ
v úředních hodinách
pendant les horaires d'ouverture/d'accueil
pɑ̃dɑ̃ lezɔʀεʀ duvεʀtyʀ/dakøj
po zavírací hodině
après les heures de fermeture
apʀε lezœʀ də fεʀmətyʀ
návštěvní hodiny
heures de visite
œʀ də vizit
mimo ordinační hodiny
hors des horaires d'ouverture
ˈɔʀ dezɔʀεʀ duvεʀtyʀ
dopolední/ranní hodiny
heures matinales/du matin
œʀ matinal/dy matε̃
pozdní noční hodina
heure avancée de la nuit
œʀ avɑ̃se də la nɥi
rozvrh hodin
emploi du temps
ɑ̃plwa dy tɑ̃