vyjádřit

exprimer, formuler, (vůli, city, názory ap.) manifester

Vyjádřil svoje obavy.
Il a exprimé ses inquiétudes.
il a εpʀime sezε̃kjetyd
Nevím, jak to mám vyjádřit.
Je ne sais pas comment l'exprimer., Je ne sais comment dire.
ʒə nə sε pɑ kɔmɑ̃ lεkspʀimeˌ ʒə nə sε kɔmɑ̃ diʀ
Rád bych vyjádřil upřímnou soustrast.
J'aimerais vous présenter mes plus sincères condoléances.
ʒεmʀε vu pʀezɑ̃te me ply sε̃sεʀ kɔ̃dɔleɑ̃s