tedy

donc, alors

Tak tedy začněme.
Commençons donc.
kɔmɑ̃sɔ̃ dɔ̃k
Dobrá tedy, souhlasím.
Eh bien, (je suis) d'accord.
e bjε̃ˌ (ʒə sɥi) dakɔʀ
To je teda nesmysl!
Quelle folie !
kεl fɔli !
No teda! (údiv)
Ça alors !
sa alɔʀ !