život

vie f

Jde mu o život.
Sa vie est en danger.
sa vi εtɑ̃ dɑ̃ʒe
Zachránil mi život.
Il m'a sauvé la vie.
il ma sove la vi
Přišel o život při nehodě.
Un accident de la route lui a coûté la vie.
œ̃naksidɑ̃ də la ʀut lɥi a kute la vi
Bojuje o život.
Il lutte pour la vie.
il lyt puʀ la vi
Nikdy v životě jsem neviděl...
Jamais de la vie, je n'ai vu...
ʒamε də la viˌ ʒə ne vy
To by mě v životě nenapadlo.
Cela ne m'a jamais traversé l'esprit.
s(ə)la nə ma ʒamε tʀavεʀse lεspʀi
Vzala si život.
Elle s'est suicidée., Elle a mis un terme à sa vie.
εl se sɥisideˌ εl a mi œ̃ tεʀm a sa vi
Je to otázka života a smrti.
C'est une question de vie ou de mort.
setyn kεstjɔ̃ də vi u də mɔʀ
(Vždyť) nejde o život.
Il n'y a pas péril en la demeure.
ilnja pɑ peʀil ɑ̃ la d(ə)mœʀ
Takový je život!
C'est la vie !
se la vi !
Trochu života do toho umírání!
Debout les morts !
d(ə)bu le mɔʀ !
celý život
toute la vie
tut la vi