muset

(u)dělat co devoir faire qqch, être obligé de faire qqch

Musím už jít.
Je dois partir., Je dois m'en aller.
ʒə dwa paʀtiʀˌ ʒə dwa mɑ̃nale
Musím (jít) na záchod.
Je dois aller aux toilettes.
ʒə dwa ale o twalεt
Musíte mi věřit.
Vous devez me croire.
vu d(ə)ve mə kʀwaʀ
Opravdu musím přijít?
Il faut vraiment que je vienne(, moi aussi) ?
il fo vʀεmɑ̃ kə ʒə vjεn(ˌ mwa osi) ?
Musel jsem se smát.
Je ne pouvais pas m'empêcher de rire.
ʒə nə puvε pɑ mɑ̃pεʃe də ʀiʀ
Musel bych jet stopem.
Je devrais faire de l'autostop.
ʒə dəvʀε fεʀ də lotostɔp
Musím na to pořád myslet.
J'arrête pas d'y penser.
ʒaʀεt pɑ di pɑ̃se
Nemusel jsi to dělat.
Tu n'étais pas obligé.
ty netε pɑ ɔbliʒe
Budeš tam muset (za)jít.
Tu devras y aller.
ty dəvʀa i ale
Nemusí to být nutně odborník.
Il ne doit pas être forcément un expert.
il nə dwa pɑ εtʀ fɔʀsemɑ̃ œ̃nεkspεʀ
Nemusíte nic říkat.
(Vous n'avez) pas besoin d'en dire plus.
(vu nave) pɑ bəzwε̃ dɑ̃ diʀ plys
To se musí zažít.
C'est à vivre.
seta vivʀ
Už musí být velký.
Il doit être grand maintenant.
il dwa εtʀ gʀɑ̃ mε̃t(ə)nɑ̃
Něco se mu muselo stát.
Il a dû lui arriver quelque chose.
il a dy lɥi aʀive kεlk(ə) ʃoz
To nemuselo být!
Ce n'était pas nécessaire !
sə netε pɑ nesesεʀ !
To jste nemusel! (o daru ap.)
Vous n'auriez pas dû !, Il ne fallait pas !
vu nɔʀje pɑ dy !ˌ il nə falε pɑ !
(Tak) To nemusím! (díky nechci)
Je m'en passe volontiers/très bien.
ʒə mɑ̃ pɑs vɔlɔ̃tje/tʀε bjε̃