podle

selon, à, d'après

Podle ...
À mon avis..., Selon moi...
a mɔnaviˌ s(ə)lɔ̃ mwa
Podle všeho...
Selon toute apparence...
s(ə)lɔ̃ tut apaʀɑ̃s
Podle posledních zpráv...
Selon les dernières nouvelles...
s(ə)lɔ̃ le dεʀnjεʀ nuvεl
Podle neověřených zpráv...
à ce qu'on dit..., Selon les informations non officielles...
a sə kɔ̃ diˌ s(ə)lɔ̃ lezε̃fɔʀmasjɔ̃ nɔ̃ ɔfisjεl
Podle neověřených zpráv ho zabila.
Elle l'aurait tué.
εl loʀε tɥe
Všechno jde podle plánu.
Tout se déroule comme prévu.
tu sə deʀul kɔm pʀevy
Podle mých výpočtů...
D'après mes calculs...
dapʀε me kalkyl
Soudě podle jeho věku...
À en juger par son âge...
a ɑ̃ ʒyʒe paʀ sɔnɑʒ
Podle mých hodinek je šest.
Il est six heures à ma montre.
il ε sizœʀ a ma mɔ̃tʀ
To není zrovna podle mého gusta.
Ce n'est pas tout à fait à mon goût.
sə nε pɑ tuta fε a mɔ̃ gu
Byl pojmenován podle...
On l'a nommé d'après...
ɔ̃ la nɔme dapʀε
Dosolte podle chuti.
Ajoutez du sel selon votre goût.
aʒute dy sεl s(ə)lɔ̃ vɔtʀ gu
Obléká se podle poslední módy.
Elle s'habille à la dernière mode.
εl sabij a la dεʀnjεʀ mɔd
Měl by ses podle toho zařídit.
Tu devrais t'en accommoder.
ty dəvʀε tɑ̃nakɔmɔde
film (natočený) podle skutečné události
Film inspiré d'une histoire vraie.
film ε̃spiʀe dyn istwaʀ vʀε
podle abecedy
par ordre alphabétique
paʀ ɔʀdʀ alfabetik
podle očekávání
comme attendu
kɔm atɑ̃dy