víc

plus, davantage, (už ne) non plus

Už je to víc než týden, co...
Cela fait plus d'une semaine que...
s(ə)la fε ply dyn s(ə)mεn kə
Co víc si můžeš přát?
Tu n'as plus rien à désirer.
ty na ply ʀjε̃na deziʀe
Více se snažte!
Essayez encore !, Encore plus d'effort !
eseje ɑ̃kɔʀ !ˌ ɑ̃kɔʀ plys defɔʀ !
A co víc...
Et en plus...
e ɑ̃ plys
dvakrát víc peněz/kamarádů
deux fois plus d'argent/d'amis
dø fwa plysdaʀʒɑ̃/dami
mnohem/ještě víc
beaucoup/encore plus
boku/ɑ̃kɔʀ plys
čím dál tím víc
de plus en plus
də plyzɑ̃ ply
víc než dost
plus qu'assez
ply kase
více méně
plus ou moins, peu ou prou
plyzu mwε̃ˌ pø u pʀu
nikdy víc(e)
jamais plus
ʒamε ply
mít o kolečko víc
avoir un (petit) grain (de folie)
avwaʀ œ̃ (p(ə)ti) gʀε̃ (də fɔli)