dokonce

même

Dokonce mi napsala i dopis.
Elle m'a même écrit une lettre.
εl ma mεm ekʀi yn lεtʀ
Má dokonce i jachtu.
Il a même un yacht.
il a mεm œ̃ ˈjɔt
Dokonce ani nezavolal.
Il n'a même pas téléphoné.
il na mεm pɑ telefɔne
Zúčastnila se toho dokonce čtyřikrát.
Elle y a même participé quatre fois.
εl i a mεm paʀtisipe katʀ fwa
nejen ... (ale) dokonce...
non seulement... mais même/de plus...
nɔ̃ sœlmɑ̃... mε mεm/də ply