mínění

opinion f, avis m

Podle mého mínění...
À mon avis...
a mɔnavi
Jsem toho mínění, že...
Je suis d'avis que...
ʒə sɥi davi kə
Jeho mínění o ní se změnilo.
Il a changé d'avis sur elle.
il a ʃɑ̃ʒe davi syʀ εl
Jsme stejného/téhož mínění.
Nous sommes du même avis.
nu sɔm dy mεm avi