přece

pourtant, toutefois, (vždyť) quand même

přece jen(om) (je to tak)
quand même, toutefois, néanmoins, tout de même
kɑ̃ mεmˌ tutfwaˌ neɑ̃mwε̃ˌ tu də mεm
a(le) přece (přesto)
pourtant, tout de même, toutefois, cependant, quand même
puʀtɑ̃ˌ tu də mεmˌ tutfwaˌ s(ə)pɑ̃dɑ̃ˌ kɑ̃ mεm
Přece jen to není tak špatné.
Après tout, ce n'est pas si mal que ça.
apʀε tuˌ sə nε pɑ si mal kə sa
Přece si nemyslíš, že...
Tu ne penses tout de même pas que...
ty nə pɑ̃s tu də mεm pɑ kə
Pozdě, ale přece.
Mieux vaut tard que jamais.
mjø vo taʀ kə ʒamε