pokusit se, pokoušet se

o co essayer, tenter (de faire) qqch

Pokusím se (to udělat).
Je vais essayer (de le faire).
ʒə vε eseje (də lə fεʀ)
Pokusil se o útěk.
Il a tenté de s'évader.
il a tɑ̃te də sevade
Pokusila se o sebevraždu.
Elle a tenté de se suicider.
εl a tɑ̃te də sə sɥiside
Ani se o to nepokusila.
Elle n'a même pas essayé.
εl na mεm pɑ eseje
Nepokoušejte se mě napálit.
N'essayez pas de me faire marcher.
nesεje pɑ də mə fεʀ maʀʃe
Pokouší se o mě chřipka.
Je sens venir la grippe.
ʒə sɑ̃ v(ə)niʀ la gʀip
Pokoušel se o mě infarkt.
J'ai failli avoir un infarctus.
ʒe faji avwaʀ œ̃nε̃faʀktys