tady

ici, là, (upřesnění, zesílení) -ci

Teď tady není.
Elle n'est pas là en ce moment., Elle est absente pour le moment.
εl nε pɑ la ɑ̃ sə mɔmɑ̃ˌ εl εtapsɑ̃t puʀ lə mɔmɑ̃
Už je tady. (přichází)
La voilà.
la vwala
Tady (je) Paul. (u telefonu)
C'est Paul.
se pol
Je tady někde?
Il est par ici ?
il ε paʀ isi ?
Když už jsi tady...
Déjà tu es là...
deʒa ty e la
Jaro je tady.
Le printemps est arrivé.
lə pʀε̃tɑ̃ εtaʀive
Tady to máte/máš.
Tenez/Tiens., Voici., Voilà.
t(ə)ne/tjε̃ˌ vwasiˌ vwala
tady dole/uvnitř/nahoře
là-bas/là-dedans/là-haut
labɑ/ladədɑ̃/laˈo