pozor

attention f

Pozor! (nebezpečí)
Attention !
atɑ̃sjɔ̃ !
Pozor, schod.
Attention à la marche.
atɑ̃sjɔ̃ a la maʀʃ
dávat pozor na co (při výuce ap.)
prêter attention à qqch
pʀete atɑ̃sjɔ̃
Dávej pozor! (opatrně)
Fais attention !, Sois prudent !
fε atɑ̃sjɔ̃ !ˌ swa pʀydɑ̃ !
Dávej na sebe pozor.
Fais bien attention à toi.
fε bjε̃natɑ̃sjɔ̃ a twa
Dáš mi pozor na tu tašku?
Tu vas surveiller mon sac ?
ty va syʀveje mɔ̃ sak ?
stát v pozoru
se tenir/être au garde-à-vous
sə t(ə)niʀ/εtʀ o gaʀdavu