přímo

droit, (bez prostřednictví) directement, (otevřeně, upřímně) franchement

Podíval se mi přímo do očí.
Il m'a regardé bien en face.
il ma ʀ(ə)gaʀde bjε̃nɑ̃ fas
zamířit přímo na západ
aller droit vers l'ouest
ale dʀwa vεʀ luεst
To se tě přímo týká.
Cela te concerne directement.
s(ə)la tə kɔ̃sεʀn diʀεktəmɑ̃
Bylo to přímo neuvěřitelné.
C'était presque incroyable.
setε pʀεsk ε̃kʀwajabl
Je nějaké přímé spojení do/na...?
Il y a une correspondance pour... ?
ilja yn kɔʀεspɔ̃dɑ̃s puʀ... ?
Vysílali to v přímém přenosu.
C'était transmis en direct.
setε tʀɑ̃smi ɑ̃ diʀεkt
Chci přímou odpověď.
Je veux une réponse claire.
ʒə vø yn ʀepɔ̃s klεʀ