pohyb

mouvement m

Pohyb! (pospěšte si)
Allez !, Dépêchez-vous !
ale !ˌ depeʃevu !
Věci se (opět) daly do pohybu.
Les choses se sont (re)mises en mouvement.
le ʃoz sə sɔ̃ (ʀə)miz ɑ̃ muvmɑ̃
Kvůli nedostatku pohybu má nadváhu.
Elle a un excès de poids par manque de mouvement.
εl a œ̃nεksε də pwɑ paʀ mɑ̃k də muvmɑ̃