čest

honneur m, (dobrá pověst) crédit m

Bylo mi ctí.
Je suis très honoré(e).
ʒə sɥi tʀεzɔnɔʀe
Měl jsem tu čest poznat... (setkat se)
J'ai eu l'honneur de rencontrer/faire la connaissance avec...
ʒe y lɔnœʀ də ʀɑ̃kɔ̃tʀe/fεʀ la kɔnεsɑ̃s avεk
Prokážete mi tu čest a přijdete...
Vous me ferez l'honneur de venir...
vu mə f(ə)ʀe lɔnœʀ də v(ə)niʀ
S kým mám tu čest?
À qui ai-je l'honneur ?
a ki εʒə lɔnœʀ ?
Čemu vděčím za tu čest?
À quoi dois-je cet honneur ?
a kwa dwaʒə sεt ɔnœʀ ?
Komu čest, tomu čest., Všechna čest.
À tout seigneur tout honneur.
a tu sεɲœʀ tutɔnœʀ
dělat čest, být ke cti komu/čemu
faire honneur à qqn/qqch
fεʀ ɔnœʀ
vzdát čest komu
rendre hommage à qqn
ʀɑ̃dʀ ɔmaʒ