míchat

čím remuer, agiter qqch, co s čím mélanger qqch à/avec qqch

Míchejte, dokud omáčka nezhoustne.
Remuez la sauce jusqu'à ce qu'elle épaississe.
ʀəmye la sos ʒyska sə kεl epesis
Umíš míchat karty?
Tu sais brouiller les cartes ?, Tu sais battre les cartes ?
ty sε bʀuje le kaʀt ?ˌ ty sε batʀ le kaʀt ?
Do toho se nemíchej!
Ne t'en mêle pas !
nə tɑ̃ mεl pɑ !
Dám si míchaná vajíčka.
Je prends des œufs brouillés.
ʒə pʀɑ̃ de œf bʀuje