obraz

tableau m, (obrázek) image f, (malba) peinture f

obrazy od Picassa
tableaux de Picasso
tablo də pikaso
Co vidíte na (tom) obrázku?
Qu'est-ce que vous voyez sur l'image ?
kεs kə vu vwaje syʀ limaʒ ?
Snažím se být v obraze. (vědět, co se děje)
Je m'efforce d'être au courant.
ʒə mefɔʀs dεtʀ o kuʀɑ̃
Je pěkná jako obrázek.
Elle est jolie comme un cœur.
εl ε ʒɔli kɔm œ̃ kœʀ
Abyste si udělali obrázek o...
Pour vous faire une idée de...
puʀ vu fεʀ yn ide də