v, ve

dans, (kdy) à, (o oblasti, způsobu, okolnosti...) en

V domě není elektřina.
Il n'y a pas d'électricité dans la maison.
ilnja pɑ delεktʀisite dɑ̃ la mεzɔ̃
Bylo to v televizi.
C'était/C'est passé à la télé.
setε/se pɑse a la tele
Odjel ve středu/pátek.
Il est parti mercredi/vendredi.
il ε paʀti mεʀkʀədi/vɑ̃dʀədi
Jsem ve škole/práci.
Je suis à l'école/au travail.
ʒə sɥi a lekɔl/o tʀavaj
Potkal jsem ho v autobuse/v letadle/ve vlaku.
Je l'ai rencontré dans le bus/l'avion/le train.
ʒə le ʀɑ̃kɔ̃tʀe dɑ̃ lə bys/lavjɔ̃/lə tʀε̃
V kolik hodin?
À quelle heure ?
a kεl œʀ ?
ve tři hodiny
à trois heures
a tʀwɑzœʀ
v osm (hodin) ráno
à huit heures du matin
a ˈɥit œʀ dy matε̃
ve čtyři (hodiny) odpoledne
à quatre heures de l'après-midi
a katʀ œʀ də lapʀεmidi
Bylo to pozdě v noci.
C'était tard dans la nuit.
setε taʀ dɑ̃ la nɥi
V tom okamžiku...
À ce moment...
a sə mɔmɑ̃
Ve správný čas na správném místě.
En temps et lieu.
ɑ̃ tɑ̃ e ljø
To nepřichází v úvahu.
Il n'en est pas question., C'est hors de question., Ce n'est pas pensable.
il nɑ̃nε pɑ kεstjɔ̃ˌ se ˈɔʀ də kεstjɔ̃ˌ sə nε pɑ pɑ̃sabl
Jaký je v tom rozdíl, jestli...?
Quelle est la différence si... ?
kεl ε la difeʀɑ̃s si... ?
V čem to vězí?
Où est le problème ?, Où est le piège ?
u ε lə pʀɔblεm ?ˌ u ε lə pjεʒ ?
Věříš v Boha?
Tu crois en Dieu ?
ty kʀwa ɑ̃ djø ?
Jsi v pořádku?
Ça va ?
sa va ?
Kdybych vyhrál v loterii...
Si je gagnais à la loterie...
si ʒə gaɲε a la lɔtʀi
Chodí v kraťasech.
Il porte un short.
il pɔʀt œ̃ ʃɔʀt
mistrovství světa v hokeji
le championnat du monde de hockey (sur glace)
lə ʃɑ̃pjɔna dy mɔ̃d də ˈɔkε (syʀ glas)
Je v tom. (těhotná)
Elle est enceinte., Elle a un polichinelle dans le tiroir., (vulg.) Elle est en cloque.
εl εtɑ̃sε̃tˌ εl a œ̃ pɔliʃinεl dɑ̃ lə tiʀwaʀˌ εl εtɑ̃ klɔk
V nejhorším...
Dans le pire des cas...
dɑ̃ lə piʀ de kɑ