stát se

1(začít být) devenir

Stal jsem se obětí...
Je suis victime de...
ʒə sɥi viktim də
Stalo se zvykem, že...
On a pris l'habitude de...
ɔ̃na pʀi labityd də
Tento sport se stává stále oblíbenějším.
Ce sport devient de plus en plus populaire.
sə spɔʀ dəvjε̃ də plyzɑ̃ ply pɔpylεʀ

2(udát se) arriver, se produire, se passer

Co se stalo?
Qu'est-ce qui s'est passé ?
kεs ki se pɑse ?
Stalo se něco?
Quelque chose ne va pas ?
kεlk(ə) ʃoz nə va pɑ ?
Stala se nehoda.
Il est arrivé/s'est produit un accident.
il εtaʀive/se pʀɔdɥi œ̃naksidɑ̃
Jak se to stalo?
Comment cela s'est-il passé ?
kɔmɑ̃ s(ə)la seil pɑse ?
Co se ti stalo?
Qu'est-ce qui t'est arrivé ?, Qu'est-ce que tu as ?
kεs ki tεaʀive ?ˌ kεs kə ty ɑ ?
Nestalo se ti nic?
Ça va ? Tu es OK ?
sa va ? ty e oke ?
Co se stalo s tou televizí?
Qu'est-ce qu'elle a, la télé ?
kεs kεl aˌ la tele ?
Rádo se stalo. (po poděkování)
Je t'/vous en prie., À ton/votre service.
ʒə t/vu ɑ̃ pʀiˌ a tɔ̃/vɔtʀ sεʀvis
se stalo. (už je uděláno)
Ça y est., C'est fait.
sa jεˌ se fε
se stalo. (bohužel)
Le mal est fait.
lə mal ε fε
Jako by se stalo. (na žádost ap.)
Sitôt dit, sitôt fait.
sito diˌ sito fε
Nic se nestalo. (reakce na omluvu)
Ça va., Il n'y a pas de mal., (hovor.) Pas grave.
sa vaˌ ilnja pɑ də malˌ pɑ gʀav
(iron.) Nic by se ti nestalo, kdybys...
Ça ne te ferait pas de mal si tu...
sa nə tə f(ə)ʀε pɑ də mal si ty
Ať se stane cokoliv.
Quoi qu'il arrive.
kwa kil aʀiv
Už se to nikdy nestane.
Ça n'arrivera plus.
sa naʀiv(ə)ʀa ply
To se stává.
Ça arrive., Ce sont des choses qui arrivent.
sa aʀivˌ sə sɔ̃ de ʃoz ki aʀiv
Co se stalo, stalo se.
Ce qui est fait, est fait., Le mal est fait.
sə ki ε fεˌ ε fεˌ lə mal ε fε