cizí

(zahraniční ap.) étrang|er/-ère, (neznámý) inconn|u/-ue

Učím se cizí jazyky.
J'apprends les langues étrangères.
ʒapʀɑ̃d le lɑ̃g etʀɑ̃ʒεʀ
Je to úplně cizí člověk.
C'est un parfait inconnu.
setœ̃ paʀfε ε̃kɔny
Neměl bys mluvit s cizími lidmi.
Tu ne devrais pas parler aux inconnus.
ty nə dəvʀε pɑ paʀle ozε̃kɔny
Nepleť se do cizích věcí.
Ne fourre pas ton nez partout., Occupe-toi de tes oignons., Ne te mêle pas des affaires d'autrui.
nə fuʀ pɑ tɔ̃ ne paʀtuˌ ɔkyptwa də tezɔɲɔ̃ˌ nə tə mεl pɑ dezafεʀ dotʀɥi
Vzal jsem si cizí kabát.
J'ai pris le manteau de quelqu'un d'autre.
ʒe pʀi lə mɑ̃to də kεlkœ̃ dotʀ
Udělal jsem to bez cizí pomoci.
Je l'ai fait moi-même.
ʒə le fε mwamεm