hezký

jol|i/-ie, beau/belle, gent|il/-ille

Přeji hezký den!
Bonne journée !
bɔn ʒuʀne !
Hezkou zábavu!
Amuse-toi/Amusez-vous bien !
amyz(ə)twa/amyzevu bjε̃ !
Za hezkého počasí...
Par beau temps...
paʀ bo tɑ̃
Tenhle je mnohem hezčí než...
Celui-ci est beaucoup plus joli que...
səlɥisi ε boku ply ʒɔli kə
Jedno z nejhezčích měst světa...
Une des plus belles villes du monde...
yn de ply bεl vil dy mɔ̃d
To je od vás hezké.
C'est gentil à vous.
se ʒɑ̃ti a vu