provést

1(uskutečnit) réaliser, effectuer, (udělat) faire

Provedli jsme nějaké změny.
On a procédé à quelques changements.
ɔ̃na pʀɔsede a kεlk(ə) ʃɑ̃ʒmɑ̃
Cos to provedl?
Regarde un peu ce que tu as fait !
ʀ(ə)gaʀd œ̃ pø sə kə ty ɑ fε !
Provádějí pokusy na zvířatech.
Ils font des expériences sur les animaux.
il fɔ̃ dezεkspeʀjɑ̃s syʀ lezanimo
Nic neproveď!
Ne fais pas de bêtises !
nə fε pɑ də betiz !
Provedu!
À vos ordres !
a vozɔʀdʀ !

2(hosta výstavou ap.) promener

Provedu vás po městě.
Je vais vous promener dans la ville.
ʒə vε vu pʀɔm(ə)ne dɑ̃ la vil
Provádí turisty.
Elle travaille comme guide.
εl tʀavaj kɔm gid