všichni, všechny, všechna

tous/toutes, tout le monde

Všechny (vás) zdravím.
Je vous salue tous.
ʒə vu saly tus
Snažím se ze všech sil.
Je fais de mon mieux.
ʒə fε də mɔ̃ mjø
Umíš psát všemi deseti?
Tu sais taper en aveugle ?
ty sε tape ɑ̃navœgl ?
Nemá všech pět pohromadě.
Il lui manque une case., Il a perdu la boule.
il lɥi mɑ̃k yn kɑzˌ il a pεʀdy la bul
my všichni
nous tous
nu tus
všichni tři
tous les trois
tule tʀwɑ
na všech čtyřech (končetinách)
à quatre pattes
a katʀ pat
(jen) pro všechny případy
à toutes fins utiles
a tut fε̃ ytil