význam

1(obsahový) sens m, (slova ap.) signification f

To slovo má více významů.
Ce mot a plusieurs significations.
sə mo a plyzjœʀ siɲifikasjɔ̃
v přeneseném významu
au sens figuré
o sɑ̃s figyʀe
To nemá význam.
Cela n'a pas de sens.
s(ə)la na pɑ də sɑ̃s
Jaký to má/Co to má za význam?
Quel en est le sens ?, (hovor.) À quoi bon ?
kεl ɑ̃nε lə sɑ̃s ?ˌ a kwa bɔ̃ ?
Nemá význam tam chodit.
Inutile d'y aller.
inytil di ale

2(důležitost) importance f, valeur f

Nepřikládám tomu velký význam.
Je n'y attache pas une grande importance.
ʒə ni ataʃ pɑ yn gʀɑ̃d ε̃pɔʀtɑ̃s
Asi to má pro ně velký význam.
C'est peut-être très important pour eux.
se pøtεtʀ tʀεzε̃pɔʀtɑ̃ puʀ ø
Má to pro nás klíčový význam.
C'est d'une importance primordiale pour nous.
se dyn ε̃pɔʀtɑ̃s pʀimɔʀdjal puʀ nu