děkovat

komu remercier qqn, (být zavázán) komu za co devoir qqch à qqn

Děkuji vám (mnohokrát).
Merci (mille fois).
mεʀsi (mil fwa)
Předem děkuji za...
Je vous remercie d'avance pour...
ʒə vu ʀ(ə)mεʀsi davɑ̃s puʀ
Mně neděkujte.
Ne me remerciez pas.
nə mə ʀ(ə)mεʀsje pɑ
Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).
Une tasse de thé ? – Non, merci.
yn tɑs də te ? - nɔ̃ˌ mεʀsi
Vyřiďte mu, že děkuji za ty květiny.
Dites-lui merci pour les fleurs de ma part.
ditlɥi mεʀsi puʀ le flœʀ də ma paʀ
Mohou děkovat bohu/osudu, že...
Ils peuvent remercier le ciel que...
il pœv ʀ(ə)mεʀsje lə sjεl kə