překvapit

koho čím surprendre, étonner qqn par/de qqch

Dost nepříjemně mě to překvapilo.
Cela m'a désagréablement surpris.
s(ə)la ma dezagʀeabləmɑ̃ syʀpʀi
To mě vůbec nepřekvapuje.
Cela ne m'étonne pas du tout.
s(ə)la nə metɔn pɑ dy tu
Nechte se překvapit!
Laissez-vous surprendre !
lesevu syʀpʀɑ̃dʀ !
Necháme se překvapit. (uvidíme)
On va voir.
ɔ̃ va vwaʀ
Na cestě domů nás překvapila bouřka.
En revenant à la maison, nous avons été surpris par un orage.
ɑ̃ ʀ(ə)vənɑ̃ a la mεzɔ̃ˌ nuzavɔ̃ ete syʀpʀi paʀ œ̃nɔʀaʒ
Vypadala překvapeně.
Elle semblait étonnée.
εl sɑ̃blε etɔne
To je ale (příjemné) překvapení!
Quelle (agréable) surprise !
kεl (agʀeabl) syʀpʀiz !
k mému překvapení...
à ma surprise..., à mon étonnement...
a ma syʀpʀizˌ a mɔnetɔnmɑ̃