jasný

clair/claire

je to jasné?
C'est déjà clair ?, C'est déjà compris ?
se deʒa klεʀ ?ˌ se deʒa kɔ̃pʀi ?
Je zcela jasné, že...
Il est parfaitement clair que...
il ε paʀfεtmɑ̃ klεʀ kə
Už mi to začíná být jasné.
Je commence à comprendre., (hovor.) Je commence à piger (le truc).
ʒə kɔmɑ̃s a kɔ̃pʀɑ̃dʀˌ ʒə kɔmɑ̃s a piʒe (lə tʀyk)
Ještě nemáme jasno ohledně...
On n'est pas encore au clair concernant...
ɔ̃ nε pɑzɑ̃kɔʀ o klεʀ kɔ̃sεʀnɑ̃
Tak aby bylo jasno.
Donc pour que cela soit clair.
dɔ̃k puʀ kə s(ə)la swa klεʀ
z čista jasna
tout d'un coup
tu dœ̃ ku
za jasných dnů/nocí
par temps clair
paʀ tɑ̃ klεʀ
Jasně!, Jasná zpráva! (souhlas)
Bien sûr !
bjε̃ syʀ !
Byl jasně nejlepší.
Il était clairement le meilleur.
il etε klεʀmɑ̃ lə mεjœʀ
Vyjádři se jasně!
Exprime-toi clairement !
εkspʀimtwa klεʀmɑ̃ !
Vyjádřil jsem se jasně?
Je me suis exprimé clairement ?, C'est clair ?
ʒə mə sɥi εpʀime klεʀmɑ̃ ?ˌ se klεʀ ?
Dnes je úplně jasno. (obloha)
Aujourd'hui, il fait complètement clair.
oʒuʀdɥiˌ il fε kɔ̃plεtmɑ̃ klεʀ