vyhodit, vyhazovat

koho virer qqn, koho/co jeter, balancer qqn/qqch, (promrhat) co gaspiller qqch

Vyhodil jsem to. (do koše)
Je l'ai jeté.
ʒə le ʒəte
Nevyhazuj to.
Ne le jette pas., Ne jette pas ça.
nə lə ʒεt pɑˌ nə ʒεt pɑ sa
Vyhodili ho z práce.
Il s'est fait virer.
il se fε viʀe
Vyhodil mě od zkoušky.
Il m'a sacqué.
il ma sake
Vyhodili ho ze školy.
Il s'est fait virer de l'école.
il se fε viʀe də lekɔl
Vyhodili most do vzduchu/povětří.
Ils ont fait sauter le pont.
ilzɔ̃ fε sote lə pɔ̃
Vyhoď mě tady. (vysaď)
Dépose-moi ici.
depozmwa isi
(přen.) Vysavač vyhodil pojistky.
L'aspirateur a fait sauter/péter les plombs.
laspiʀatœʀ a fε sote/pete le plɔ̃
Vyhodili spoustu peněz za nové auto.
Ils ont gaspillé de l'argent pour s'acheter une nouvelle voiture.
ilzɔ̃ gaspije də laʀʒɑ̃ puʀ saʃ(ə)te yn nuvεl vwatyʀ
To jsou vyhozené peníze.
C'est de l'argent jeté par les fenêtres.
se də laʀʒɑ̃ ʒəte paʀ le f(ə)nεtʀ