dospět

1(dosáhnout zralosti) arriver à maturité, mûrir

Kdy konečně dospěješ?
Ne sois pas si enfant !
nə swa pɑ si ɑ̃fɑ̃ !
Už je dospělá.
Elle est déjà adulte., Elle est déjà une fille faite.
εl ε deʒa adyltˌ εl ε deʒa yn fij fεt
Dospěl v muže.
Il est devenu un homme accompli.
il ε dəv(ə)ny œ̃nɔm akɔ̃pli

2(dojít vývojem) k čemu arriver, parvenir à qqch, atteindre qqch

Dospěl jsem k závěru, že...
Je suis arrivé à la conclusion que...
ʒə sɥizaʀive a la kɔ̃klyzjɔ̃ kə
Dospěli jsme k dohodě.
Nous nous parvenus à un accord.
nu nu paʀvəny a œ̃nakɔʀ
Dospělo to tak daleko, že...
Cela est allé si loin que...
s(ə)la εtale si lwε̃ kə