během

čeho pendant, durant qqch, au cours de qqch

Během dne ti několikrát volal.
Il t'a appelé plusieurs fois pendant la journée.
il ta ap(ə)le plyzjœʀ fwa pɑ̃dɑ̃ la ʒuʀne
Budu tam během hodiny.
J'y serai dans une heure.
ʒi s(ə)ʀe dɑ̃zyn œʀ
Sejdeme se během oběda.
On se verra pendant le déjeuner.
ɔ̃ sə vεʀa pɑ̃dɑ̃ lə deʒœne
Během toho, co jsem spal...
Durant/Pendant mon sommeil...
dyʀɑ̃/pɑ̃dɑ̃ mɔ̃ sɔmεj
Tohle lepidlo ztvrdne během minuty.
Cette colle durcit en une minute.
sεt kɔl dyʀsi ɑ̃nyn minyt
Během noci připadl další sníh.
Il est encore tombé de la neige pendant la nuit.
il εtɑ̃kɔʀ tɔ̃be də la nεʒ pɑ̃dɑ̃ la nɥi
Během celých devadesátých let...
Au cours des années quatre-vingt-dix...
o kuʀ dezane katʀvε̃dis
během toho (někdy v té době)
pendant ce temps
pɑ̃dɑ̃ sə tɑ̃