průběh

cours m, déroulement m

v průběhu čeho (během)
pendant qqch, au cours de qqch
pɑ̃dɑ̃ˌ o kuʀ
tři loupeže v průběhu dvou týdnů
trois vols pendant deux semaines
tʀwɑ vɔl pɑ̃dɑ̃ dø s(ə)mεn
Mělo to hladký průběh.
Ça s'est déroulé sans problèmes.
sa se deʀule sɑ̃ pʀɔblεm
Nech tomu volný průběh.
Donne libre cours à cela.
dɔn libʀ kuʀ a s(ə)la
Měli by to dokončit v průběhu příštího roku.
Ils devraient le terminer l'année prochaine.
il dəvʀε lə tεʀmine lane pʀɔʃεn