zrovna

1(v té chvíli) en ce moment, à ce moment(-là), (přesně) juste

Teď zrovna odešel.
Il vient de partir.
il vjε̃ də paʀtiʀ
Zrovna jsem ti volal, když...
J'allais justement t'appeler quand...
ʒalε ʒystəmɑ̃ tap(ə)le kɑ̃
Zrovna jsme byli na odchodu...
Nous étions sur le point de partir...
nuzetjɔ̃ syʀ lə pwε̃ də paʀtiʀ
Zrovna tu není.
Il n'est pas là en ce moment.
il nε pɑ la ɑ̃ sə mɔmɑ̃
zrovna když
au moment où
o mɔmɑ̃ u
zrovna takový (stejný)
exactement le même
εgzaktəmɑ̃ lə mεm
zrovna tady
juste ici
ʒyst isi
zrovna v tomhle domě
justement dans cette maison
ʒystəmɑ̃ dɑ̃ sεt mεzɔ̃

2(právě) juste, justement, (jaký, jak) très

Proč zrovna já?
Pourquoi moi ?
puʀkwa mwa ?
Není to zrovna laciné.
Ce n'est pas vraiment gratuit.
sə nε pɑ vʀεmɑ̃ gʀatɥi
Nejsem zrovna dobrý řidič.
Je ne suis pas un très bon chauffeur.
ʒə nə sɥi pɑ œ̃ tʀε bɔ̃ ʃofœʀ
Nejsem zrovna hrdina.
Je ne suis pas vraiment un héros.
ʒə nə sɥi pɑ vʀεmɑ̃ œ̃ ˈeʀo
(iron.) To zrovna!
Aucune idée !
okyn ide !