bolet

co faire mal, (část těla) avoir mal à qqch

Bolí to?
Ça fait mal ?
sa fε mal ?
Bolí vás něco?
Avez-vous mal ?, Vous souffrez ?
avevu mal ?ˌ vu sufʀe ?
Bolí mě zuby.
J'ai mal aux dents.
ʒe mal o dɑ̃
Bolí mě hlava.
J'ai mal à la tête.
ʒe mal a la tεt
Bolí mě v krku.
J'ai mal à la gorge.
ʒe mal a la gɔʀʒ
Bolelo mě břicho.
J'avais mal au ventre.
ʒavε mal o vɑ̃tʀ
Všechno mě bolí.
J'ai mal partout.
ʒe mal paʀtu
Už to nebolí.
Cela ne fait plus mal.
s(ə)la nə fε ply mal