platit

1(dávat peníze) komu za co payer qqn pour qqch

Platím! (na číšníka)
L'addition, s'il vous plaît !
ladisjɔ̃ˌ sil vu plε !
Platím ! (rundu, pití ap.)
C'est moi qui offre !, C'est moi qui régale !
se mwa ki ɔfʀ !ˌ se mwa ki ʀegal !
Kolik platím?
Ça fait combien ?
sa fε kɔ̃bjε̃ ?
Platíte hotově nebo kartou?
Vous payez en espèces ou par carte ?
vu peje ɑ̃nεspεs u paʀ kaʀt ?
Budu platit kartou.
Je paie par carte.
ʒə pε paʀ kaʀt
Platím hotově/v hotovosti.
Je paie en espèces/liquide.
ʒə pε ɑ̃ εspεs/likid
Platí dobře? (v zaměstnání)
On paie grassement ?
ɔ̃ pε gʀɑsmɑ̃ ?
Jsme placeni od hodiny.
On est payés à l'heure.
ɔ̃nε peje a lœʀ
Platíme každý sám za sebe. (útratu)
On partage les frais.
ɔ̃ paʀtaʒ le fʀε
Budou platit jako mourovatí.
Ça va leur coûter la peau des fesses.
sa va lœʀ kute la po de fεs

2(být v platnosti) être valable, tenir, (zákon ap.) être en vigueur

Vízum platí jeden rok.
Le visa est valable un an.
lə viza ε valabl œ̃nɑ̃
Platí ještě tvoje nabídka?
Ta proposition tient toujours ?
ta pʀɔpozisjɔ̃ tjε̃ tuʒuʀ ?
Platí ještě ta schůzka? (dohodnutá)
Notre rendez-vous tient-il toujours ?
nɔtʀ ʀɑ̃devu tjε̃til tuʒuʀ ?
To platí pro všechny!
Ça concerne tout le monde !
sa kɔ̃sεʀn tu lə mɔ̃d !
To neplatí pro chodce.
Ça ne s'applique pas aux piétons.
sa nə saplik pɑ o pjetɔ̃
To neplatilo. (pokus ap.)
Ça ne comptait pas.
sa nə kɔ̃tε pɑ
To na mě neplatí.
Ça ne prend pas avec moi.
sa nə pʀɑ̃ pɑ avεk mwa
Platí! (ujednáno)
D'accord., C'est entendu.
dakɔʀˌ setɑ̃tɑ̃dy