sobě

soi(-même)

Nerad mluvím o sobě.
Je n'aime pas parler de moi-même.
ʒə nεm pɑ paʀle də mwamεm
Hodně si o sobě myslí.
Il a une haute idée de lui-même.
il a yn ˈot ide də lɥimεm
Hodí se k sobě?
Font-ils la paire ?
fɔ̃til la pεʀ ?
Ty barvy se k sobě hodí.
Ces couleurs vont bien ensemble.
se kulœʀ vɔ̃ bjε̃nɑ̃sɑ̃bl
Postavte se blíž k sobě.
Mettez-vous plus près l'un de l'autre.
mεtevu ply pʀε lœ̃ də lotʀ
Ukliď (si) to po sobě!
Range tes affaires !
ʀɑ̃ʒ tezafεʀ !
Co si o sobě myslíš!
Pour qui te prends-tu ?, (hovor.) Tu te prends pour qui ?
puʀ ki tə pʀɑ̃ty ?ˌ ty tə pʀɑ̃ puʀ ki ?
Co měla na sobě?
Qu'est-ce qu'elle portait ?
kεs kεl pɔʀtε ?
Mám to tričko na sobě.
J'ai mis ce T-shirt.
ʒe mi sə tiʃœʀt
K sobě. (nápis na dveřích)
Tirez.
tiʀe
sám o sobě (jako takový)
en tant que tel
ɑ̃ tɑ̃ kə tεl
pět dní po sobě (v řadě)
cinq jours d'affilée
sε̃ʒuʀ dafile