existovat

exister

Existuje na to lék.
Il y a un remède à cela.
ilja œ̃ ʀ(ə)mεd a s(ə)la
Existovala spousta možností.
Il y avait beaucoup de possibilités.
iljavε boku də pɔsibilite
Dříve nic takového neexistovalo.
Il n'existait rien de pareil/tel auparavant.
il nεgzistε ʀjε̃ də paʀεj/tεl opaʀavɑ̃
Ta firma přestala loni existovat.
Cette entreprise a cessé d'exister l'année passée.
sεt ɑ̃tʀəpʀiz a sese dεgziste lane pɑse
To neexistuje! (v žádném případě)
Pas question !
pɑ kεstjɔ̃ !
Jediný dosud existující...
Le seul... qui existe encore.
lə sœl... ki εgzist ɑ̃kɔʀ