háček

(petit) crochet m, (přen.) 'hic m

Má to ale háček.
Mais il y a un hic !, Mais il y a un cheveu !
mε ilja œ̃ ˈik !ˌ mε ilja œ̃ ʃ(ə)vø !
Jaký je v tom háček?
Où est le hic ?
u ε lə ˈik ?
V tom je právě ten háček!
C'est là où gît le lièvre !
se la u ʒi lə ljεvʀ !