by, bych, byste

Chtěl bych...
Je voudrais..., J'aimerais...
ʒə vudʀεˌ ʒεmʀε
To bych nedělal.
Je ne le ferais pas.
ʒə nə lə fəʀε pɑ
Měl bys jít. (doporučení)
Tu devrais aller.
ty dəvʀε ale
Mohl by...
Il pourrait...
il puʀε
Mohl byste mi pomoct?
Pourriez-vous m'aider ?
puʀjevu mede ?
Raději bych šel...
Je préférerais aller...
ʒə pʀefeʀ(ə)ʀε ale
Šel bych...
J'irais...
ʒiʀε
Raději byste měli počkat.
Vous ferez mieux d'attendre.
vu fəʀe mjø datɑ̃dʀ
Přišel bych, ale...
Je viendrais mais...
ʒə vjε̃dʀε mε
To by bylo výborné.
Ça serait excellent.
sa s(ə)ʀεtεkselɑ̃
Hrozně nerad bych...
Je ne voudrais surtout pas...
ʒə nə vudʀε syʀtu pɑ
Nebylo by lepší počkat?
Il ne serait pas mieux d'attendre ?
il nə s(ə)ʀε pɑ mjø datɑ̃dʀ ?
Kdybych byl vámi/tebou, tak bych...
(Si j'étais) à votre/ta place, je...
(si ʒetε) a vɔtʀ/ta plasˌ ʒə
Kdybyste náhodou potřeboval...
Si vous aviez besoin de...
si vuzavje bəzwε̃ də
Kdybych to byl věděl, byl bych ti pomohl.
Si je l'avais su, je t'aurais aidé.
si ʒə lavε syˌ ʒə toʀε ede