nabídnout, nabízet

co komu proposer, offrir qqch à qqn

Nabídněte si co!
Servez-vous de qqch !
sεʀvevu !
Mohu vám nabídnout čaj nebo kávu?
Vous prenez du thé ou du café ?
vu pʀəne dy te u dy kafe ?
Byla mi nabídnuta práce...
On m'a offert un travail...
ɔ̃ ma ɔfεʀ œ̃ tʀavaj
Nabídl jí sňatek.
Il l'a demandée en mariage.
il la d(ə)mɑ̃de ɑ̃ maʀjaʒ
Nabídla mu schůzku.
Elle lui a proposé un rendez-vous.
εl lɥi a pʀɔpoze œ̃ ʀɑ̃devu
Tady se nabízí otázka: Byla to nehoda?
Et là, une question se pose : Était-ce un accident ?
e laˌ yn kεstjɔ̃ sə poz etεsə œ̃naksidɑ̃ ?
Nabízí se několik možností.
Plusieurs possibilités se présentent.
plyzjœʀ pɔsibilite sə pʀezɑ̃t