hloupý

sot/sotte, bête, idi|ot/-ote

Udělal jsem hloupou chybu.
J'ai fait une erreur stupide.
ʒe fε yn eʀœʀ stypid
Nebuď hloupý!
Ne sois pas bête !
nə swa pɑ bεt !
To od něj bylo hloupé.
C'était stupide de sa part.
setε stypid də sa paʀ
Bylo mi to hloupé... (trapné)
Ça me gênait beaucoup de...
sa mə ʒεnε boku də...
Dělá hloupého. (že neví)
Il fait l'œuf., Il fait le Jacques., Il fait le sot.
il fε lœfˌ il fε lə ʒakˌ il fε lə so
Na hloupou otázku hloupá odpověď.
À question sotte, réponse sotte.
a kεstjɔ̃ sɔtˌ ʀepɔ̃s sɔt