hlava

tête f

Bolí mě hlava.
J'ai mal à la tête.
ʒe mal a la tεt
Točí se mi hlava.
J'ai la tête qui tourne.
ʒe la tεt ki tuʀn
Jenom zakroutila hlavou.
Elle a seulement secoué la tête.
εl a sœlmɑ̃ s(ə)kwe la tεt
Je o hlavu vyšší než já.
Il me dépasse d'une tête.
il mə depɑs dyn tεt
Má na hlavě čepici.
Il porte un bonnet.
il pɔʀt œ̃ bɔnε
Hlavu vzhůru!
Du courage !, Haut les cœurs !
dy kuʀaʒ !ˌ ˈo le kœʀ !
Nevím, kde mi hlava stojí.
Je ne sais pas où donner de la tête., Je ne sais pas où j'en suis.
ʒə nə sε pɑ u dɔne də la tεtˌ ʒə nə sε pɑ u ʒɑ̃ sɥi
Nemá to hlavu ani patu.
C'est sans queue ni tête., Ça n'a ni rime ni raison.
se sɑ̃ kø ni tεtˌ sa na ni ʀim ni ʀεzɔ̃
Nedělej si z toho hlavu.
Ne te mets pas martel en tête., Ne te fais pas de soucis pour ça., Ne te casse pas la tête pour ça.
nə tə mε pɑ maʀtεl ɑ̃ tεtˌ nə tə fε pɑ də susi puʀ saˌ nə tə kɑs pɑ la tεt puʀ sa
Pusť to z hlavy!
Laisse tomber.
lεs tɔ̃be
Nech si to projít hlavou.
Repense-le.
ʀ(ə)pɑ̃slə
Lámal jsem si hlavu s/nad řešením...
Je me suis creusé la tête pour trouver une solution...
ʒə mə sɥi kʀøze la tεt puʀ tʀuve yn sɔlysjɔ̃
To vypočítám z hlavy.
Ça je peux calculer de tête.
sa ʒə pø kalkyle də tεt
Vrtá mi hlavou, jak...
Ça me travaille...
sa mə tʀavaj
Nejde mi to do hlavy.
Je n'arrive pas à comprendre.
ʒə naʀiv pɑ a kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Je trochu (padlý) na hlavu.
Il est un peu piqué.
il ε œ̃ pø pike
Úplně ztratil hlavu.
Il a complètement perdu la tête.
il a kɔ̃plεtmɑ̃ pεʀdy la tεt
Postavil si hlavu.
Il s'est obstiné.
il setɔpstine
Mám práce až nad hlavu.
Je suis débordé de travail., J'ai trop à faire.
ʒə sɥi debɔʀde də tʀavajˌ ʒe tʀopa fεʀ
Je hlavou rodiny.
Il est le chef de famille.
il ε lə ʃεf də famij
To jsi trefil hřebík na hlavičku.
Tu as frappé juste.
ty ɑ fʀape ʒyst
Hlava nebo orel?
Pile ou face ?
pil u fas ?
hodit starosti za hlavu
laisser tomber ses soucis
lese tɔ̃be se susi
jen tak z hlavy (bez ověřování ap.)
de tête, de mémoire
də tεtˌ də memwaʀ
od hlavy k patě
des pieds à la tête
de pje a la tεt