dělat

faire, (pracovat) travailler, (hovor.) bosser

Co (tady) děláš?
Qu'est-ce que tu fais là ?, (vulg.) Qu'est-ce que tu fous là ?
kεs kə ty fε la ?ˌ kεs kə ty fu la ?
Nedělejte to!
Ne le faites pas !
nə lə fεt pɑ !
Dělej! (pospěš)
Fais vite !, Dépêche-toi !
fε vit !ˌ depεʃtwa !
Co budu/mám dělat?
Qu'est-ce que je vais/dois faire ?
kεs kə ʒə vε/dwa fεʀ ?
Musíme s tím něco dělat.
Il faut qu'on fasse quelque chose.
il fo kɔ̃ fas kεlk(ə) ʃoz
Nedá se nic dělat.
Rien à faire.
ʀjε̃ a fεʀ
Děláš chybu.
Tu fais une erreur.
ty fε yn eʀœʀ
Dělej, jak uznáš za vhodné.
Fais comme bon te semble., Fais ce que bon te semblera.
fε kɔm bɔ̃ tə sɑ̃blˌ fε sə kə bɔ̃ tə sɑ̃bl(ə)ʀa
Dělej si, co chceš.
Fais ce que tu veux., Fais comme tu veux.
fε sə kə ty vøˌ fε kɔm ty vø
Děláš nějaké sporty?
Tu fais du sport ?
ty fε dy spɔʀ ?
Jeho dcera dělá medicínu.
Sa fille fait médecine.
sa fij fε med(ə)sin
Jak se to dělá?
Comment fait-on cela ?
kɔmɑ̃ fεtɔ̃ s(ə)la ?
To se nedělá!
Il ne faut pas faire cela !, On ne doit pas faire cela !
il nə fo pɑ fεʀ s(ə)la !ˌ ɔ̃ nə dwa pɑ fεʀ s(ə)la !
Dělám na tom.
Je travaille/bosse là-dessus.
ʒə tʀavaj/bɔs lad(ə)sy
Dělám, co můžu.
Je fais ce que je peux., Je fais de mon mieux.
ʒə fε sə kə ʒə pøˌ ʒə fε də mɔ̃ mjø
Dělám v obchodě.
Je travaille dans un magasin.
ʒə tʀavaj dɑ̃zœ̃ magazε̃
To s tím nemá co dělat.
Ça n'a rien à voir (avec ça).
sa na ʀjε̃na vwaʀ (avεk sa)
Tady nemáš co dělat! (pohledávat)
Tu n'as rien à faire ici !
ty na ʀjε̃na fεʀ isi !
Nedělejte hluk.
Ne faites pas de bruit.
nə fεt pɑ də bʀɥi
Alkohol mi nedělá dobře.
Je ne tiens pas l'alcool.
ʒə nə tjε̃ pɑ lalkɔl
Nedělej si (s tím) starosti.
Ne t'en préoccupe pas., Ne te fais pas de soucis pour ça.
nə tɑ̃ pʀeɔkyp pɑˌ nə tə fε pɑ də susi puʀ sa
Nic si z toho nedělej.
N'en fais rien., Ne t'en fais pas.
nɑ̃ fε ʀjε̃ˌ nə tɑ̃ fε pɑ
Děláš mi starosti.
Je me fais du souci pour toi.
ʒə mə fε dy susi puʀ twa
Děláš si srandu?
Tu plaisantes ?
ty plεzɑ̃t ?
Nedělej si ze mě legraci.
Ne te moque pas de moi., Arrête de te payer ma tête.
nə tə mɔk pɑ də mwaˌ aʀεt də tə peje ma tεt
Kolik to dělá celkem?
Ça fait combien en tout ?
sa fε kɔ̃bjε̃ ɑ̃ tu ?
Dělá se hezky.
Le temps se met au beau.
lə tɑ̃ sə mεto bo
Dělá to patnáct eur.
Ça fait quinze euros.
sa fε kε̃z øʀo
Dělá se mi z toho špatně.
Ça me fait mal au cœur.
sa mə fε mal o kœʀ
V autě se mi dělá špatně.
J'ai le mal des transports.
ʒe lə mal de tʀɑ̃spɔʀ
Budeš mi dělat společnost?
Veux-tu me tenir compagnie ?
vøty mə t(ə)niʀ kɔ̃paɲi ?
Nedělej ukvapené závěry!
Évite de tirer des conclusions hâtives !
evit də tiʀe de kɔ̃klyzjɔ̃ ˈɑtiv !
Nedělej z toho takovou vědu!
Ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat !, N'en fais pas une montagne !
sə nε pɑ la pεn dɑ̃ fεʀ tutœ̃ pla !ˌ nɑ̃ fε pɑ yn mɔ̃taɲ !
Dělal, jakože...
Il faisait semblant de...
il fəzε sɑ̃blɑ̃ də