člověk

homme m, personne f

Ptal se po tobě nějaký člověk.
Un homme t'a demandé.
œ̃nɔm ta d(ə)mɑ̃de
Co je to za člověka?
C'est qui cette personne ?
se ki sεt pεʀsɔn ?
Jak zvířata, tak lidé...
Les animaux aussi bien que les humains...
lezanimo osi bjε̃ kə lezymε̃
Kolik lidí přijde?
Combien de personnes vont venir ?
kɔ̃bjε̃ də pεʀsɔn vɔ̃ v(ə)niʀ ?
Obyčejný člověk tomu nerozumí.
Un homme ordinaire ne peut pas le comprendre.
œ̃nɔm ɔʀdinεʀ nə pø pɑ lə kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Člověk nikdy neví.
On ne sait jamais.
ɔ̃ nə sε ʒamε
Jsem přece jenom člověk!
Je ne suis qu'un homme !
ʒə nə sɥi kœ̃nɔm !