zatím

(mezitím) pendant ce temps, (prozatím) pour le moment, (ještě) encore

Zatím nevolal.
Il n'a pas encore téléphoné.
il na pɑ ɑ̃kɔʀ telefɔne
Zatím nevím.
Je ne sais pas encore.
ʒə nə sε pɑ ɑ̃kɔʀ
Zatím se neví, zda...
On ne sait pas encore si...
ɔ̃ nə sε pɑ ɑ̃kɔʀ si
Zatím děkuji.
Merci pour le moment.
mεʀsi puʀ lə mɔmɑ̃
(hovor.) Tak zatím! (na shledanou)
À plus !, À tout à l'heure !
a plys!ˌ a tuta lœʀ !
zatím (ještě) ne
pas encore
pɑ ɑ̃kɔʀ