můj, má, moje, mé

mon/ma, (samostatné) le mien/la mienne, à moi

Je to můj dobrý přítel.
C'est un bon ami à moi., C'est un de mes bons amis.
setœ̃ bɔnami a mwaˌ setœ̃ də me bɔ̃zami
Tyhle knížky jsou moje.
Ces livres-ci sont à moi.
se livʀsi sɔ̃ta mwa
To je moje věc.
C'est mon affaire.
se mɔ̃ afεʀ
Ta moje pořád říká...
Ma meuf répète tout le temps...
ma mœf ʀepεt tu lə tɑ̃
Můj bože!
Mon Dieu !
mɔ̃ djø !